Tinh Dầu Thảo Nguyên
Liên hệ Hotline
0913604851
Tìm địa chỉ

Cửa hàng

Giỏ hàng

AmericanViet Nam
Loading...

TIÊU CHÍ PHỤC VỤ CỦA TINH DẦU THẢO NGUYÊN

- Bán cho khách lạ, cần lễ phép

- Bán cho khách quen, cần nhiệt tình

- Bán cho khách đang vội, cần phải nhanh

- Bán cho khách mua từ từ, cần kiên nhẫn

- Bán cho khách có tiền, cần cho họ thấy sự cao quý

- Khách theo mốt, bán cho họ sự hoài thương

- Khách chuyên nghiệp, bán cho họ sự chuyên nghiệp

- Khách hào phóng, bán cho họ sự trượng nghĩa

- Khách keo kiệt, bán cho họ sự lợi ích

- Khách thích hưởng thụ, bán cho họ sự phục vụ

- Khách thích hư vinh, bán cho họ sự vinh dự

- Khách hay bắt bẻ, bán cho họ sự tỉ mí

- Khách hiền lành, bán cho họ sự đồng cảm

- Khách còn do dự, bán cho họ sự đảm bảo.