Tinh Dầu Thảo Nguyên
Liên hệ Hotline
0913604851
Tìm địa chỉ

Cửa hàng

Giỏ hàng

MANG TINH HOA THẢO MỘC THIÊN NHIÊN
ĐẾN MỌI GIA ĐÌNH
AmericanViet Nam
Loading...

TIÊU CHÍ PHỤC VỤ CỦA TINH DẦU THẢO NGUYÊN

- Bán cho khách lạ, cần lễ phép

- Bán cho khách quen, cần nhiệt tình

- Bán cho khách đang vội, cần phải nhanh

- Bán cho khách mua từ từ, cần kiên nhẫn

- Bán cho khách có tiền, cần cho họ thấy sự cao quý

- Khách theo mốt, bán cho họ sự hoài thương

- Khách chuyên nghiệp, bán cho họ sự chuyên nghiệp

- Khách hào phóng, bán cho họ sự trượng nghĩa

- Khách keo kiệt, bán cho họ sự lợi ích

- Khách thích hưởng thụ, bán cho họ sự phục vụ

- Khách thích hư vinh, bán cho họ sự vinh dự

- Khách hay bắt bẻ, bán cho họ sự tỉ mí

- Khách hiền lành, bán cho họ sự đồng cảm

- Khách còn do dự, bán cho họ sự đảm bảo.